K3200

Poczekaj na wczytanie modelu 3D

Obracanie

Przybliżenie

Poruszanie
Lewo - Prawo
Góra - Dół

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjna Magnelis

UKŁAD MODUŁÓW

Pionowy, 2 rzędy

TYP SYSTEMU

Wolnostojący, dwupodporowy, wbijany w grunt

KĄT NACHYLENIA

20°-30°

ILOŚĆ RZĘDÓW

2

LICZBA MODUŁÓW

max. 48

GŁĘBOKOŚĆ PALOWANIA

min. 1500mm

POBIERZ KATALOG