AGRO 3

Poczekaj na wczytanie modelu 3D

Obracanie

Przybliżenie

Poruszanie
Lewo - Prawo
Góra - Dół

MATERIAŁ

Powłoka magnezowo-cynkowa

UKŁAD MODUŁÓW

Poziomy, 5 rzędów

TYP SYSTEMU

Agrofotowoltaika 3

KĄT NACHYLENIA

10°

ILOŚĆ RZĘDÓW

5

POBIERZ KATALOG