K3200 W-Z

Poczekaj na wczytanie modelu 3D

Obracanie

Przybliżenie

Poruszanie
Lewo - Prawo
Góra - Dół

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna z antykorozyjną powłoką Magnelis

UKŁAD MODUŁÓW

Pionowy, 2 rzędy, Wschód - Zachód

KIERUNEK UŁOŻENIA

Wschód - Zachód

TYP SYSTEMU

Wolnostojący, czteropodporowy, wbijany w grunt

KĄT NACHYLENIA

10°-25°

ILOŚĆ RZĘDÓW

2

LICZBA MODUŁOW

max. 48

GŁĘBOKOŚĆ PALOWANIA

min. 1500mm

POBIERZ KATALOG