AGRO 1

Poczekaj na wczytanie modelu 3D

Obracanie

Przybliżenie

Poruszanie
Lewo - Prawo
Góra - Dół

MATERIAŁ

Powłoka magnezowo-cynkowa

UKŁAD MODUŁÓW

Pionowy, 1 rząd

TYP SYSTEMU

Agrofotowoltaika

KĄT NACHYLENIA

10°

ILOŚĆ RZĘDÓW

1

GŁĘBOKOŚĆ PALOWANIA

min. 1500mm

POBIERZ KATALOG