AGRO 2

WKLEJ TEKST

Poczekaj na wczytanie modelu 3D

Obracanie

Przybliżenie

Poruszanie
Lewo - Prawo
Góra - Dół

MATERIAŁ

Powłoka magnezowo-cynkowa

UKŁAD MODUŁÓW

Wschód-zachód, 2 rzędy

TYP SYSTEMU

Agrofotowoltaika

KĄT NACHYLENIA

10°

ILOŚĆ RZĘDÓW

2

POBIERZ KATALOG